Ηλεκτρονικές πηγές

Novum Testamentum Supplements Online

B

Μονογραφίες και συλλογές άρθρων με σημαντική συνεισφορά στο ερευνητικό πεδίο μελέτης της Καινής Διαθήκης.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Θρησκεία
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Brill