Ηλεκτρονικές πηγές

MEDLINE

D B

Βιβλιογραφική βάση δεδομένων των βιοϊατρικών επιστημών. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές πληροφορίες για άρθρα ακαδημαϊκών περιοδικών στους κλάδους της ιατρικής, της νοσηλευτικής, της φαρμακοβιομηχανίας, της οδοντιατρικής, της κτηνιατρικής και της υγειονομικής περίθαλψης. Καλύπτει επίσης μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας στη βιολογία και τη βιοχημεία, καθώς και σε θεματικές περιοχές όπως η μοριακή εξέλιξη.