Ηλεκτρονικές πηγές

Manuscriptorium Digital Library

D B

Ψηφιακή βιβλιοθήκη ελεύθερης πρόσβασης σε ιστορικές πηγές. Περιλαμβάνει συλλογές  χειρογράφων, αρχετύπων, παλαιτύπων και χαρτών.

  • Τύπος πηγής: Ψηφιακές συλλογές
  • Θεματική κάλυψη: Ιστορία
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 7ος αιώνας έως σήμερα
  • Πάροχος: National Library of the Czech Republic