Ηλεκτρονικές πηγές

Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity (LGGA) (HL)

B

Χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές της ελληνικής και της λατινικής αρχαιότητας. Αποτελεί το αρχικό σημείο αναφοράς για πληροφορίες σχετικά με τους αρχαίους γραμματικούς, ιδιαίτερα στην έρευνα για την ιστορία της φιλολογίας, τη “γραμματική τέχνη” και την αρχαία ακαδημαϊκή γνώση. Αυτή τη στιγμή περιέχει εγγραφές για περισσότερους από 300 γραμματικούς.