Ηλεκτρονικές πηγές

LawArXiv

D B

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης προδημοσιεύσεων (preprints) που αφορούν σε όλους τους κλάδους του δικαίου.

  • Τύπος πηγής: Αποθετήρια
  • Θεματική κάλυψη: ★ Δίκαιο και νομοθεσία
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Center for Open Science (COS)