Ηλεκτρονικές πηγές

Kluwer Law International (HL)

B

Συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών επιστημονικού περιεχομένου με αντικείμενο το δίκαιο και τη νομοθεσία. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση στα αρχεία παλαιότερων ετών 18 ηλεκτρονικών περιοδικών έως το 2012.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Δίκαιο και νομοθεσία
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 21ος αι. έως σήμερα