Ηλεκτρονικές πηγές

John Benjamins (HL)

/ B

Συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών με αντικείμενο τη γλωσσολογία. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερους από 30 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link).