Ηλεκτρονικές πηγές

Jacoby Online

B

Ηλεκτρονική πηγή μελέτης των αρχαίων Ελλήνων ιστοριογράφων που συγκεντρώνει πέντε διαφορετικά έργα. Τόσο τα ιστορικά κείμενα όσο και η βιβλιογραφία ανανεώνονται δύο φορές τον χρόνο.

  • Τύπος πηγής: Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.)
  • Θεματική κάλυψη: Ιστορία, Κλασικές σπουδές (Ελληνικές)
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: Αρχαιότητα
  • Πάροχος: Brill