Ηλεκτρονικές πηγές

Jacoby Online

B

Ηλεκτρονική πηγή μελέτης της αρχαίας ελληνικής ιστοριογραφίας. Περιλαμβάνει συλλογές με αποσπάσματα αρχαίων ελληνικών ιστορικών κειμένων. Τα συγκεκριμένα ιστορικά κείμενα έχουν χαθεί και τα αποσπάσματα έχουν εντοπιστεί σε άλλες πηγές. Τα περισσότερα από τα αποσπάσματα αποδίδονται σε έναν συγκεκριμένο συγγραφέα ή/και ιστορικό έργο. Ωστόσο, κάποια από αυτά παραμένουν ανώνυμα και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν μόνο θεματικά. Εκτός από τα αποσπάσματα και τις πηγές τους, περιλαμβάνονται σχόλια και βιβλιογραφία.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου, Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.)
  • Θεματική κάλυψη: Ιστορία, Κλασικές σπουδές (Ελληνικές)
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: Αρχαιότητα
  • Πάροχος: Brill