Ηλεκτρονικές πηγές

Industry Studies Working Papers

D B

Ηλεκτρονική συλλογή από επιστημονικές μελέτες στον κλάδο της βιομηχανίας που συγκεντρώνει έρευνες από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων.