Ηλεκτρονικές πηγές

Industry Studies Working Papers

D B

Ηλεκτρονική συλλογή. Συγκεντρώνει επιστημονικές μελέτες από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων που συνδέονται με τον τομέα της βιομηχανίας.