Ηλεκτρονικές πηγές

IDEAS/ RePEc

D B

Βιβλιογραφική βάση δεδομένων. Περιλαμβάνει έγγραφα εργασίας, επιστημονικά άρθρα, βιβλία, κεφάλαια βιβλίων και στοιχεία λογισμικού στον τομέα της οικονομικής επιστήμης. Περίπου 1.500.000 από τα τεκμήρια της βάσης είναι ανοικτής πρόσβασης.

  • Τύπος πηγής: Βιβλιογραφικές βάσεις, Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Οικονομικά, οικονομετρία και οικονομική
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 21ός αι. -
  • Πάροχος: Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis