Ηλεκτρονικές πηγές

Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR)

D B

Το ICPSR διατηρεί ένα μεγάλο αρχείο δεδομένων ανοικτής πρόσβασης για τις κοινωνικές επιστήμες. Φιλοξενεί εξειδικευμένες συλλογές δεδομένων με αντικείμενο την εκπαίδευση, τη γήρανση, την ποινική δικαιοσύνη, την κατάχρηση ουσιών, την τρομοκρατία και άλλα συναφή αντικείμενα. Το σύνολο των δεδομένων των συλλογών είναι διαθέσιμο στους φορείς-μέλη του ICPSR. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος δεδομένων είναι διαθέσιμο ανοικτά σε κάθε χρήστη κατόπιν εγγραφής στο σύστημα του ICPSR.

  • Τύπος πηγής: Σύνολα Δεδομένων
  • Θεματική κάλυψη: ★ Κοινωνικές επιστήμες
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Institute for Social Research (University of Michigan)