Ηλεκτρονικές πηγές

Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

D B

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει αυτή τη δικτυακή πύλη για να υποστηρίξει τη μελέτη και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές, καθηγητές, μαθητές και όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, εντός και εκτός της Ελλάδας. Προσπαθεί να καλύψει την ελληνική γλώσσα τόσο διαχρονικά όσο και μεταγενέστερα (αρχαία ελληνική, μεσαιωνική ελληνική, νεοελληνική).

  • Τύπος πηγής: Δικτυακές πύλες, Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Γλώσσα και γλωσσολογία
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (KEΓ)