Ηλεκτρονικές πηγές

Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

D B

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει αυτή τη δικτυακή πύλη για να υποστηρίξει τη μελέτη και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Απευθύνεται σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές και όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα, εντός και εκτός Ελλάδας. Προσπαθεί να καλύψει την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της (αρχαία ελληνική, μεσαιωνική ελληνική, νεοελληνική), καθώς και σημαντικά ζητήματα συγχρονίας.

  • Τύπος πηγής: Δικτυακές πύλες, Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Γλώσσα και γλωσσολογία
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (KEΓ)