Ηλεκτρονικές πηγές

Grove Art Online (Oxford Art Online) (HL)

B

Εκτενής πληροφοριακή πηγή για όλες τις πτυχές των εικαστικών τεχνών παγκοσμίως, όπως βιογραφίες καλλιτεχνών και ψηφιακές εικόνες από μουσεία.