Ηλεκτρονικές πηγές

Grove Art Online (Oxford Art Online) (HL)

B

Εκτενής πληροφοριακή πηγή για όλες τις πτυχές των εικαστικών τεχνών. Περιλαμβάνει βιογραφίες καλλιτεχνών, υλικό για κινήματα, βιβλιογραφίες για περαιτέρω έρευνα, ψηφιακές εικόνες από μουσεία κ.ά.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου, Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.), Ψηφιακές συλλογές
  • Θεματική κάλυψη: Βιογραφία, ★ Εικαστικές τέχνες και τέχνες θεάματος
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Oxford University Press (μέσω HEAL-Link)