Ηλεκτρονικές πηγές

Global Medieval Sourcebook

D B

Ανοικτό εργαλείο διδασκαλίας και έρευνας. Προσφέρει μία ευέλικτη επιγραμμική οθόνη για την παράλληλη προβολή μεσαιωνικών κειμένων στην αρχική τους γλώσσα, σε νέες αγγλικές μεταφράσεις και στην ψηφιοποιημένη χειρόγραφη μορφή τους.