Ηλεκτρονικές πηγές

Europeana

D B

Διαδικτυακή πύλη ψηφιακών αντικειμένων από περισσότερα από 3.700 ιδρύματα της Ευρώπης, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία. Περιλαμβάνει περισσότερα από 50.000.000 βιβλία, βίντεο, αρχεία ήχου και έργα τέχνης.