Ηλεκτρονικές πηγές

European Views of the Americas: 1493 to 1750

D B

Βιβλιογραφία με έργα που τυπώθηκαν στην Ευρώπη σχετικά με την αμερικανική ήπειρο κατά το χρονικό διάστημα 1493 – 1750.

  • Τύπος πηγής: Βιβλιογραφικές βάσεις
  • Θεματική κάλυψη: Ιστορία
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 15ος-18ος αι.
  • Πάροχος: EBSCO