Ηλεκτρονικές πηγές

European Sources Online

D B

Ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφοριών που επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρώπης. Προσφέρει περισσότερες από 200.000 βιβλιογραφικές εγγραφές για επίσημα έγγραφα, ακαδημαϊκά εγχειρίδια και άρθρα περιοδικών.