Ηλεκτρονικές πηγές

EThOS

D B

Υπηρεσία διάθεσης και προβολής των διατριβών που δημοσιεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περιλαμβάνει περίπου 500.000 εγγραφές, από τις οποίες περίπου 260.000 είναι πλήρους κειμένου.