Ηλεκτρονικές πηγές

ERIC

D B

Μία από τις σημαντικότερες βάσεις δεδομένων για θέματα εκπαίδευσης. Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές αλλά και πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων, καθώς και υλικό από εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ενώσεις. Διατηρεί έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο θησαυρό εκπαιδευτικών όρων.

  • Τύπος πηγής: Βιβλιογραφικές βάσεις, Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Εκπαίδευση
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Institute of Education Sciences