Ηλεκτρονικές πηγές

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (EAGLL) (HL)

B

Ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει την πρόσφατη έρευνα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων που συνδέονται με τη γνώση της αρχαίας ελληνικής. Είναι ένα απαραίτητο ερευνητικό εργαλείο για τους μελετητές της ελληνικής γλώσσας, καθώς και άλλων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, της γλωσσολογίας και της σχετικής με τη Βίβλο βιβλιογραφίας.