Ηλεκτρονικές πηγές

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (EAGLL) (HL)

B

Ένα μοναδικό έργο που συγκεντρώνει τις τελευταίες έρευνες από μία σειρά επιστημονικών κλάδων που συμβάλλουν στη γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Προσφέρει μία συστηματική και ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των πτυχών της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής, καθώς και της γλωσσολογικής έρευνας που συνδέεται με τη γλώσσα. Είναι ένα απαραίτητο ερευνητικό εργαλείο για τους μελετητές και τους σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας, καθώς και άλλων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, της γλωσσολογίας και της βιβλιογραφίας σχετικά με τη Βίβλο.

  • Τύπος πηγής: Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.)
  • Θεματική κάλυψη: ★ Κλασικές σπουδές (Ελληνικές)
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Brill