Ηλεκτρονικές πηγές

Eλληνική BIβλιοθηκονομική BΑση (ΕΒΙΒΑ)

D B

Βάση δεδομένων με επιστημονικό αντικείμενο τη βιβλιοθηκονομία, την αρχειονομία, τη μουσειολογία και την επιστήμη της πληροφόρησης. Καλύπτει χρονικά την περίοδο από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα. Η βάση παρέχει υλικό, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, που έχει δημοσιευτεί σε Ελλάδα και Κύπρο, υλικό που έχει δημοσιευτεί από Ελλαδίτες και Κύπριους στο εξωτερικό, καθώς και υλικό που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τις δύο χώρες.