Ηλεκτρονικές πηγές

e-LIS (Eprints in Library & Information Science)

D B

Θεματικό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης για τη βιβλιοθηκονομία και την επιστήμη της πληροφόρησης σε περισσότερες από 30 γλώσσες.

  • Τύπος πηγής: Αποθετήρια, Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 20ός αι. έως σήμερα
  • Πάροχος: e-LIS community