Ηλεκτρονικές πηγές

Papyri.info

D B

Συλλογή υλικού σχετικού με την παπυρολογία. Υποστηρίζει την αναζήτηση κειμένων και σχετικών πηγών.

  • Τύπος πηγής: Βιβλιογραφικές βάσεις, Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Παπυρολογία
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Institute for the Study of the Ancient World (New York University), The Duke Collaboratory for Classics Computing (Duke University)