Ηλεκτρονικές πηγές

Corpus Thomisticum

D B

Το Corpus Thomisticum προσφέρει στους μελετητές ένα σύνολο εργαλείων έρευνας για τον Θωμά Ακινάτη.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: Κλασικές σπουδές (Λατινικές)
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 13ος αι.
  • Πάροχος: Fundación Tomás de Aquino, Universidad de Navarra