Ηλεκτρονικές πηγές

Center for Hellenic Studies

D B

Η δικτυακή πύλη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (CHS) προσφέρει ανοικτή πρόσβαση στις εκδόσεις της, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν βιβλία, μονογραφίες, δοκίμια, επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συσκέψεων, βάσεις δεδομένων και πρωτογενείς πηγές. Επίσης παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε υλικό που παράγεται στο πλαίσιο έργων ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.

Οι συλλογές εστιάζουν σε όλους τους τομείς του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Περιλαμβάνονται επίσης συλλογές λατινικής λογοτεχνίας και ρωμαϊκών σπουδών.