Ηλεκτρονικές πηγές

Brill’s Companions to Classical Studies (HL)

B

Σειρά εγχειριδίων, στην αγγλική γλώσσα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προσώπων της κλασικής αρχαιότητας καθώς και την πρόσληψή τους από την ευρωπαϊκή σκέψη. Σχεδιασμένο για σπουδαστές και μελετητές, τα βιβλία παραθέτουν τις διαθέσιμες πηγές, τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για τη διαχείρισή τους, τα θέματα που προκύπτουν και τον τρόπο με τον οποίο αυτά έχουν αντιμετωπιστεί, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να υπάρχουν.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: Κλασικές σπουδές (Ελληνικές)
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: Brill