Ηλεκτρονικές πηγές

Brepolis Latin Complete (BL-C)

B

Συλλογή που παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακά τεκμήρια πλήρους κειμένου στον κλάδο των ανθρωπιστικών επιστημών και ειδικότερα της λατινικής γραμματείας. Περιλαμβάνει τις βάσεις Archive of Celtic-Latin Literature, Aristoteles Latinus, Monumenta Germaniae Historica, Library of Latin Texts, Series A + B και Dictionary of Medieval Latin from British Sources.