Ηλεκτρονικές πηγές

arXiv – Electrical Engineering and Systems Science (EESS)

D B

Αρχείο της μηχανικής ηλεκτρολογίας και της επιστήμης των συστημάτων. Έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί έρευνες που ασχολούνται με αναλυτικές και υπολογιστικές πτυχές της ηλεκτρολογίας.