Ηλεκτρονικές πηγές

Archimedes Project

D B

Ακαδημαϊκή συλλογή για την ιστορία της μηχανολογίας και της μηχανικής από την αρχαιότητα έως την Αναγέννηση. Για την ανάλυση των πρωτότυπων κειμένων καθώς και για την αξιοποίησή τους με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση γνώσης, έχουν χρησιμοποιηθεί εργαλεία αυτόματης μορφολογικής ανάλυσης της λατινικής, ελληνικής, ιταλικής και αραβικής γλώσσας. Τα πρωτότυπα κείμενα συνδέονται επίσης με – γενικά και τεχνικά, ιστορικά και σύγχρονα – λεξικά και έργα αναφοράς.

  • Τύπος πηγής: Ψηφιακές συλλογές
  • Θεματική κάλυψη: Επιστήμες μηχανικών, Ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: Αρχαιότητα - Αναγέννηση
  • Πάροχος: English Department at the University of Missouri, Harvard University, Max Planck Institute for the History of Science ( MPIWG), Perseus Project at Tufts University