Ηλεκτρονικές πηγές

Aphasiology Archive

D B

Ηλεκτρονικό αποθετήριο ερευνητικών εργασιών που παρουσιάζονται στο Clinical Aphasiology Conference (CAC). Εξετάζουν θέματα που αφορούν στη διάγνωση, την αξιολόγηση και τη θεραπεία ατόμων με επικοινωνιακά προβλήματα.

  • Τύπος πηγής: Αποθετήρια, Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: Αποκατάσταση, Ιατρική, Νευρολογία
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 1974-2014
  • Πάροχος: University of Pittsburgh