Ηλεκτρονικές πηγές

American Physical Society (HL)

B

Συλλογή πρωτότυπων ερευνών επιστημονικού περιεχομένου με αντικείμενο τη φυσική. Η ΕΒΕ προσφέρει πρόσβαση σε περίπου 15 τίτλους επιστημονικών περιοδικών.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου
  • Θεματική κάλυψη: ★ Φυσική και αστρονομία
  • Πρόσβαση: ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Χρονική Κάλυψη: 19ος αι. έως σήμερα
  • Πάροχος: American Physical Society (μέσω HEAL-Link)