Ηλεκτρονικές πηγές

Encyclopedia of Life (EOL)

D B

Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ανοικτής πρόσβασης για τη βιοποικιλότητα. Παρέχει πληροφορίες για όλες τις γνωστές μορφές ζωής του πλανήτη.

  • Τύπος πηγής: Ηλεκτρονικές πηγές πλήρους κειμένου, Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.)
  • Θεματική κάλυψη: ★ Γεωργία και επιστήμες βιολογίας
  • Πρόσβαση: Ανοικτή Πρόσβαση, ΕΒΕ Βαλλιάνειο, ΕΒΕ Βοτανικός, ΕΒΕ ΚΠΙΣΝ
  • Πάροχος: National Museum of Natural History (Smithsonian Institution)