2.8.6 Μητρώο Ελλήνων Εκδοτών

O Ηλεκτρονικός Κατάλογος των Ελλήνων Εκδοτών προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης εκδοτών, στους οποίους έχουν εκχωρηθεί διεθνείς πρότυποι αριθμοί από το Ελληνικό Κέντρο ISBN/ISSN/ISMN. Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι εκδότες παρακαλούνται να συμβουλεύονται την ενότητα Διεθνείς Αριθμοδοτήσεις.