Μικροφίλμ

Η Συλλογή Μικροταινιών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αποτελείται από μικροταινίες τεκμηρίων που περιλαμβάνονται σε διάφορες συλλογές της ΕΒΕ. Η ανάγνωση των μικροταινιών γίνεται σε ειδικά μηχανήματα, στον χώρο των Αναγνωστηρίων της Γενικής Συλλογής. Δικαίωμα χρήσης της Συλλογής Μικροταινιών έχουν οι εγγεγραμμένοι αναγνώστες της ΕΒΕ.

Αρχεία

Τμήμα του Αρχείου Ελλήνων Αγωνιστών (Αρχείο Επιτροπής Αγώνος) είναι διαθέσιμο σε μικροταινίες. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν το αρχείο των μικροταινιών στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων Αρχείων και Ειδικών Συλλογών στο 4ο επίπεδο του κτιρίου στο ΚΠΙΣΝ, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων.

Χειρόγραφα

Η Εθνική Βιβλιοθήκη διαθέτει μια σημαντική συλλογή μικροταινιών με χειρόγραφα από πλείστες συλλογές βιβλιοθηκών και μονών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται χειρόγραφα από το Άγιο Όρος, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νότιο Αφρική, την Αμερική.

Γενική Συλλογή

Μέρος των εφημερίδων και των περιοδικών είναι διαθέσιμα σε μικροταινίες. Οι χρήστες ενημερώνονται από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Αναγνωστών για τη διαθεσιμότητα του τεκμηρίου που επιλέγουν.