Αρχειοθέτηση Ιστού στην ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), ανταποκρινόμενη στον ρόλο της ως «εθνικού αποθετηρίου και αρχείου ψηφιακών δημοσιευμάτων» (Ν. 4452/2017, άρθρο 4, παρ. 4β), αναλαμβάνει τις απαραίτητες δράσεις για την παρακολούθηση και αρχειοθέτηση του ιστού (Web Archiving).

Πύλη Αρχείου Ελληνικού Ιστού

Η Πύλη του Αρχείου Ελληνικού Ιστού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) είναι μία υπηρεσία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Internet Archive και παρέχει πρόσβαση στο ιστορικό περιεχόμενο του Ελληνικού Ιστού.

Ο διεθνής οργανισμός Internet Archive συλλέγει και διατηρεί το περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού. Το ιστορικό περιεχόμενο του Ελληνικού Ιστού είναι μία ξεχωριστή συλλογή ιστοπεριεχομένου που περιλαμβάνει στιγμιότυπα όλων των ιστότοπων του τομέα .gr από το 1996 έως σήμερα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πύλη Ελληνικού Ιστού είναι διαθέσιμες εδώ.

ΕΣΑΕΙ

Το πρώτο έργο αρχειοθέτησης ιστού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Σχέδιο Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2015-2017 - και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Δράσης Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΒΕ - και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα Εξόρυξης Γνώσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Στη διάρκεια του έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, πραγματοποιήθηκαν δύο μαζικές και τρεις θεματικές συγκομιδές και δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες συλλογές ιστού. Επίσης, αναπτύχθηκε το Εθνικό Σύστημα Αρχειοθέτησης του Ελληνικού Ιστού (ΕΣΑΕΙ), ένα εργαλείο σχεδιασμένο για να λειτουργεί τόσο ως διεπαφή διαχείρισης του υλικού για τον επιμελητή των συλλογών όσο και ως μηχανή αναζήτησης και ανάκτησης του ιστοπεριεχομένου για τον τελικό χρήστη.

Αρχείο Ιστού Θεματικών και Εστιασμένων σε Γεγονότα Συλλογών

Η Εθνική Βιβλιοθήκη συνεισφέρει στις συνεργατικές συγκομιδές του διεθνούς οργανισμού International Internet Preservation Consortium (IIPC). Οι οργανισμοί-μέλη του IIPC συγκεντρώνουν ιστότοπους για θέματα παγκόσμιας σημασίας, όπως η κλιματική αλλαγή, η προσφυγική κρίση και η πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και για γεγονότα όπως οι ευρωεκλογές και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι συλλογές ιστοπεριεχομένου που δημιουργούνται αποτελούν μία επισκόπηση σημαντικών γεγονότων καθώς και του τρόπου με τον οποίο αποτυπώνονται στον παγκόσμιο ιστό. Αυτές οι θεματικές και εστιασμένες σε γεγονότα συλλογές είναι ελεύθερα προσβάσιμες μέσω του συνδέσμου https://netpreserve.org/projects/collaborative-collections/.