Αρχείο Βικέλα

Περιλαμβάνει επιστολές Ελλήνων και ξένων προς τον Δημήτριο Βικέλα και την αλληλογραφία των μελών της οικογένειας. Υπάρχουν έγγραφα που αφορούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, σημειώσεις του Βικέλα, προσωπικές και φιλολογικές, καθώς επίσης, λογοτεχνικά έργα του ιδίου και ορισμένες μεταφράσεις ξένων λογοτεχνικών έργων. Το αρχείο αποτελεί κληροδότημα του ανιψιού του, Αλέξανδρου Οικονόμου, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με την ιδιόγραφη διαθήκη του.