Αρχείο Θεσσαλικών (Συνεταιρισμού Αγιάς)

Αποτελείται από έγγραφα και κατάστιχα του συνεταιρισμού Αγιάς, τα οποία χρονολογούνται από το 1870 και μετά.