Αρχείο Καφαντάρη

Το αρχείο Γεωργίου Καφαντάρη περιλαμβάνει, ενδεικτικά, επιστολές, σημειώματα, τηλεγραφήματα, υπομνήματα, αιτήσεις, εκθέσεις, ποικίλα υπηρεσιακά έγγραφα, σχέδια ομιλιών, αποκόμματα εφημερίδων. Καλύπτει χρονικά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Αναφέρεται σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα και πτυχές της πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας της εποχής και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τον Καφαντάρη, όσο και για άλλες πολιτικές προσωπικότητες. Το αρχείο παραδόθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στις 26 Απριλίου, 1967.