Αρχείο Ασωπίου

Πρόκειται για την αλληλογραφία του καθηγητή Κωνσταντίνου Ασωπίου και του υιού του, Ειρηναίου. Επιπρόσθετα, το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα φιλολογικού περιεχομένου. Καλύπτει χρονικά το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα.