Ιδιωτικά Αρχεία

Πρόκειται για αρχεία συλλόγων και συνεταιρισμών, αρχεία φυσικών προσώπων που άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας και της εκκλησίας ή διακρίθηκαν στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες. Εκτείνονται χρονικά από τον 17ο έως και τον 20ό αιώνα.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας Αναγνωστηρίων Χειρογράφων, οι  εγγεγρεμμένοι αναγνώστες έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο αρχειακό υλικό στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Η αναπαραγωγή των εγγράφων γίνεται μόνο μέσω ψηφιοποίησης από το αρμόδιο τμήμα, κατόπιν υποβολής αιτήματος, και υπόκειται στον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

p. 1/4
|
=

Αρχείο Ασωπίου

Πρόκειται για την αλληλογραφία του καθηγητή Κωνσταντίνου Ασωπίου και του υιού του, Ειρηναίου. Επιπρόσθετα, το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα φιλολογικού περιεχομένου. Καλύπτει χρονικά το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα.Περισσότερα


Αρχείο Βικέλα

Περιλαμβάνει επιστολές Ελλήνων και ξένων προς τον Δημήτριο Βικέλα και την αλληλογραφία των μελών της οικογένειας. Υπάρχουν έγγραφα που αφορούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, σημειώσεις του Βικέλα, προσωπικές και …Περισσότερα


Αρχείο Θεοδωράκη Γρίβα

Περιλαμβάνει επιστολές αγωνιστών, σημειώματα, καταλόγους, λόγους επικήδειους και άλλα έγγραφα, σχετικά με τα γεγονότα της Επανάστασης και την ενθρόνιση του Όθωνα. Καλύπτει χρονικά την περίοδο 1821-1862. Δωρήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη …Περισσότερα


Αρχείο Δοκού

Το Αρχείο Γκίκα Δοκού, Γραμματέα του Οθωνείου Πανεπιστημίου και απογόνου γνωστής οικογένειας της Ύδρας, περιλαμβάνει έγγραφα, κυρίως, επιστολές, με ακραίες χρονολογίες 1839–1856. Θεματικά καλύπτει οικογενειακά ζητήματα του Δοκού, πανεπιστημιακές υποθέσεις, …Περισσότερα


Αρχείο Εφταλιώτη

Αποτελείται από χειρόγραφα έργα του λογοτέχνη.Περισσότερα


Αρχείο Θεσσαλικών (Συνεταιρισμού Αγιάς)

Αποτελείται από έγγραφα και κατάστιχα του συνεταιρισμού Αγιάς, τα οποία χρονολογούνται από το 1870 και μετά.Περισσότερα


Αρχείο Ηπίτη

Αποτελείται από χειρόγραφα και έγγραφα του Πέτρου Κ. Ηπίτη που καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1788-1861. Ένας μεγάλος αριθμός εγγράφων αναφέρεται στην περίοδο του Αγώνα.Περισσότερα


Αρχείο Αινιάνος

Αποτελείται από έγγραφα και επιστολές της περιόδου του Αγώνος, τετράδια, υπομνήματα και πρόχειρα συγγράμματα του Αινιάνος.Περισσότερα


Αρχείο Καφαντάρη

Το αρχείο Γεωργίου Καφαντάρη περιλαμβάνει, ενδεικτικά, επιστολές, σημειώματα, τηλεγραφήματα, υπομνήματα, αιτήσεις, εκθέσεις, ποικίλα υπηρεσιακά έγγραφα, σχέδια ομιλιών, αποκόμματα εφημερίδων. Καλύπτει χρονικά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Αναφέρεται σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα …Περισσότερα


Αρχείο Γεωργίου Π. Κρέμου

Περιλαμβάνει έργα του Γ. Π. Κρέμου, επιστολές, σημειώματα και έγγραφα ιστορικού, αρχαιολογικού, νομισματικού και γεωγραφικού περιεχομένου. Χρονικά καλύπτει το β’ μισό του 19ου αιώνα.Περισσότερα


p. 1/4