Αναγνωστήριο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ

Δικαίωμα εισόδου και χρήσης του Αναγνωστηρίου

Δικαίωμα εισόδου και χρήσης του Αναγνωστηρίου έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν Δελτίο Αναγνώστη.
Το Δελτίο Αναγνώστη εκδίδεται από την ΕΒΕ, για τους αναγνώστες που έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τη Βιβλιοθήκη, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, με προσκόμιση δύο φωτογραφιών και της αστυνομικής ταυτότητας.
Το Δελτίο εκδίδεται δωρεάν από την ΕΒΕ, είναι απολύτως προσωπικό και ισχύει για πέντε χρόνια. Σε περίπτωση που απολεσθεί, ο κάτοχός του πρέπει να το αναφέρει στην ΕΒΕ, που του το αντικαθιστά άλλως είναι υπεύθυνος για κάθε κακή χρήση της βιβλιοθήκης από εκείνον που θα το χρησιμοποιήσει.
Για περιπτώσεις που ο αναγνώστης πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη Βιβλιοθήκη για μια συγκεκριμένη μόνο έρευνα, ή είναι μόνιμος κάτοικος άλλης πόλης ή χώρας, εκδίδεται Προσωρινή άδεια εισόδου, που ισχύει από μια έως δέκα ημέρες.

Επιστροφή

Κανονισμός Αναγνωστηρίου

H είσοδος στο Αναγνωστήριο επιτρέπεται μόνο σε όσους πρόκειται να μελετήσουν υλικό της Βιβλιοθήκης.
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους της ΕΒΕ και ιδιαίτερα στο Αναγνωστήριο.
Βιβλίο ή άλλο υλικό της Ε.Β.Ε. δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί έξω από το Αναγνωστήριο και οι αναγνώστες παρακαλούνται να φροντίζουν για τη σωστή χρήση του βιβλιακού και μη-βιβλιακού υλικού.
Επίσης παρακαλούνται να αναφέρουν κάθε φθορά του βιβλίου που εντοπίζουν σε βιβλίο που έχουν παραλάβει για ανάγνωση.
Κατά την έξοδο μπορεί να τους ζητηθεί να ανοίξουν τη τσάντα τους για έλεγχο.

Οι αναγνώστες υποχρεούνται:

Να μη σημειώνουν πάνω στα βιβλία
Να μην ακουμπάνε το σημειωματάριό τους πάνω στο βιβλίο για να γράψουν
Να διαβάζουν τα μεγάλου σχήματος βιβλία περιοδικά και εφημερίδες στα αναλόγια
Να μην μιλάνε δυνατά, να απενεργοποιούν τα κινητά τηλέφωνα, να μην έχουν μαζί τους στο Αναγνωστήριο τροφές, υγρά, τσίχλες, ξυραφάκια, ψαλίδια
Αν το βιβλίο είναι άκοπο να το αναφέρουν στον αρμόδιο υπάλληλο
Να επανατοποθετούν τα χρηστικά βιβλία - περιμετρικά του Αναγνωστηρίου - στη θέση τους.

Όσοι εισέρχονται στο Αναγνωστήριο είναι υποχρεωμένοι να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα.
Ο αναγνώστης εισερχόμενος στο Αναγνωστήριο, παραδίδει το Δελτίο Αναγνώστη ή την Προσωρινή Άδεια Εισόδου καθώς και τα Δελτία Αίτησης Εντύπου, επιλέγει μια αριθμημένη θέση και αναμένει τα ζητούμενα έντυπα, τα οποία παραλαμβάνει μετά από 10΄ως 20΄ της ώρας το αργότερο.
Όταν τελειώσει τη μελέτη του και πρόκειται να αποχωρήσει από την ΕΒΕ, παραδίδει το βιβλίο στον ίδιο υπάλληλο από τον οποίο το παρέλαβε και λαμβάνει το λευκό δελτίο υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, καθώς και το Δελτίο Αναγνώστη.
Στον πρόδομο παραδίδει το λευκό Δελτίο στο γραφείο υποδοχής της εισόδου και παραλαμβάνει τα αντικείμενά του από τη θυρίδα, αφήνοντας το κλειδί στη πόρτα της.
Στην περίπτωση που ο αναγνώστης επιθυμεί να μελετήσει και το απόγευμα της ίδιας ημέρας ή την επομένη ημέρα το ίδιο βιβλίο, το παραδίδει σημειώνοντας στο λευκό δελτίο «διαβάζεται και την [ημερομηνία]». Η κράτηση του βιβλίου γίνεται από τον υπάλληλο, σε ειδική θέση, για μία μόνο ημέρα και μπορεί να ανανεωθεί, με την ίδια διαδικασία.
Στο ισόγειο του Αναγνωστηρίου, περιμετρικά, είναι ταξιθετημένα χρηστικά και γενικά εγχειρίδια ελεύθερης πρόσβασης για τους αναγνώστες.
Οι αναγνώστες της ΕΒΕ οφείλουν να μεταχειρίζονται προσεκτικά τα βιβλία, να μην ακουμπούν σημειωματάρια ή άλλα αντικείμενα επάνω τους, να μη γράφουν, σημειώνουν, ή σχίζουν τις σελίδες.
Οποιαδήποτε απόπειρα υπεξαίρεσης βιβλίων τιμωρείται με τις σχετικές διατάξεις του ποινικού νόμου.

Επίσης οι χρήστες της ΕΒΕ δεν επιτρέπεται :

Να τρώνε, να πίνουν ή να μασάνε τσίχλα μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης.
Να φέρουν στην αίθουσα μελάνι, υγρό διορθωτικό, ψαλίδια κ.α. αντικείμενα που κόβουν.
Να φέρουν στην αίθουσα φορητό σαρωτή ή φωτοαντιγραφικό, φωτογραφική μηχανή, CDs, κασετόφωνα, μαγνητόφωνα
Τα φορητά τηλέφωνα πρέπει απαραίτητα να απενεργοποιούνται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Γίνεται γνωστό ότι ο χώρος του Αναγνωστηρίου και τα βιβλία προστατεύονται με ηλεκτρονικό σύστημα.

Επιστροφή

 

Υπηρεσία Βιβλιογραφικής Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Αναγνωστών

Η Υπηρεσία Βιβλιογραφικής Πληροφόρησης και εξυπηρέτησης αναγνωστών της ΕΒΕ λειτουργεί στον πρόδομο της Βιβλιοθήκης, από υπάλληλο βιβλιοθηκονόμο και είναι αρμόδιο:

- Για τη διαχείριση της υπηρεσίας βιβλιογραφικής πληροφόρησης, στην οποία περιλαμβάνονται οι Δελτιοκατάλογοι, οι Βάσεις δεδομένων και άλλο υλικό σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή.
- Για την καθοδήγηση των αναγνωστών στην έρευνά τους στους Δελτιοκατα-λόγους, στο Λημματικό κατάλογο, στις Βιβλιογραφίες και στη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων της ΕΒΕ.

- Για τις οργανωμένες ξεναγήσεις στην ΕΒΕ.

Επιστροφή

 

Υπηρεσία Περιοδικών

Οι αναγνώστες που αναζητούν περιοδικά παρακαλούνται, πριν επισκεφτούν το Αναγνωστήριο, να επικοινωνούν με την κα Τσιγκούνη Βασιλική, Προϊστάμενη Αναγνωστηρίου στο τηλέφωνο 210 3382503 ή με email στο tsigouni@nlg.gr.

Επιστροφή

Άλλες Υπηρεσίες του Αναγνωστηρίου

Η ΕΒΕ διαθέτει για εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού :

 1. Φωτοτυπικά μηχανήματα.
  Στον Πρόδομο του Αναγνωστηρίου λειτουργούν φωτοτυπικά μηχανήματα για εξυπηρέτηση των αναγνωστών. Η φωτοτύπηση γίνεται με την εποπτεία υπαλλήλου με χρήση μαγνητικής κάρτας φωτοτύπησης. Η προμήθεια των καρτών γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο με καταβολή χρηματικού αντιτίμου.

  Γενικά:

  Α. Για την προστασία των συλλογών δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση :
  -
  των βιβλίων που εκδόθηκαν πριν το 1920
  -
  των τόμων με καλλιτεχνική βιβλιοδεσία
  -
  των τόμων διαστάσεων μεγαλύτερων από 45Χ33 εκ. (ανοιχτού τόμου)
  -
  των πολυσέλιδων τόμων (πάνω από 500 σελίδες)
  - των τόμων με χαρτόδετη ή με χαλασμένη βιβλιοδεσία ή χωρίς εξώφυλλο
  -
  των τόμων με οξειδωμένο (κιτρινισμένο) χαρτί

  Β. Η φωτοτύπηση γίνεται σύμφωνα με τον νόμο ν. 2121/1993 περί "πνευματικής ιδιοκτησίας" των δημιουργών. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση:
  - των βιβλίων που αναφέρουν ρητά ότι απαγορεύεται η καθ΄οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους
  για τα βιβλία που ισχύει το δικαίωμα "πνευματικής ιδιοκτησίας" επιτρέπεται η φωτοτύπηση του 1/10 του συνόλου των σελίδων των εκδόσεων

  Επιτρέπεται η φωτοτύπηση όλου του βιβλίου:
  - των εκδόσεων του ΟΕΔΒ
  - των δημόσιων λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων συναφών έργων εφόσον παρουσιάστηκαν δημόσια
  - κάθε εντύπου εφόσον ο χρήστης έχει γραπτή άδεια του προσώπου που έχει τα πνευματικά δικαιώματα.

  Η εφαρμογή των παραπάνω εποπτέυεται από υπάλληλο του Αναγνωστηρίου. Οι φωτοτυπίες εκτελούνται από τους ίδιους τους χρήστες.Όταν η ΕΒΕ διαθέτει μικροταινία, η παραγωγή φωτοτυπίας γίνεται μόνο από την ταινία.
  Στην περίπτωση που κάποιο έντυπο δεν διατίθεται για φωτοτυπίες, ο αναγνώστης λαμβάνει άδεια για ψηφιοποίηση, ή μικροφωτογράφιση.

 2. Μηχάνημα "ανάγνωσης-εκτύπωσης" Μικροταινιών
  Η ΕΒΕ διαθέτει μηχανήματα μικροταινιών για ανάγνωση και εκτύπωση από την συλλογή μικροταινιών. Η εκτύπωση από μικροταινίες γίνεται επί πληρωμή.

Επιστροφή

Χρήση Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Αναγνωστήριο

Στους χώρους του Αναγνωστηρίου επιτρέπεται η χρήση φορητών υπολογιστών με την προϋπόθεση ότι τα εξαρτήματά του ανταποκρίνονται στις παροχές της βιβλιοθήκης.
Ο αναγνώστης / χρήστης φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να ζητήσει από τον υπάλληλο της εισόδου, την ασύρματη σύνδεσή του με το δίκτυο της ΕΒΕ προκειμένου να αποκτήσει ασύρματη πρόσβαση στο internet, δικαίωμα ανάγνωσης των ηλεκτρονικών περιοδικών καθώς και δυνατότητα αναζητήσεων εγγραφών στον OPAC της ΕΒΕ.

Οι αναγνώστες δεν πρέπει να αφήνουν αφύλακτους τους υπολογιστές τους. Η Ε.Β.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες.

Επιστροφή

Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του Αναγνωστηρίου

Ο αναγνώστης εισερχόμενος στην ΕΒΕ τοποθετεί την τσάντα του κ.λπ. αντικείμενα που φέρει μαζί του σε θυρίδα και κρατά ο ίδιος το κλειδί της.
Αναζητά το έντυπο υλικό στους Δελτιοκαταλόγους ή τον OPAC και συμπληρώνει τα Δελτία Αίτησης Εντύπου. Ο υπεύθυνος για την πληροφόρηση ή ο υπεύθυνος της απογευματινής ομάδας παρέχουν βιβλιογραφική και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση.
Αν ο αναγνώστης δεν διαθέτει Δελτίο Αναγνώστη, συντάσσει τη σχετική αίτηση και εν τω μεταξύ του χορηγείται Προσωρινή άδεια. Και στις δύο περιπτώσεις τα στοιχεία των αιτήσεων ελέγχονται πάντοτε από τον υπάλληλο με παραβολή της αστυνομικής ταυτότητας.
Κανένας αναγνώστης εισέρχεται στη Βιβλιοθήκη χωρίς αστυνομική ταυτότητα ή άλλο συναφές έγγραφο.
Ο αναγνώστης εισερχόμενος στο Αναγνωστήριο παραδίδει το Δελτίο Αναγνώστη ή την Προσωρινή Άδεια μαζί με τα Δελτία Αίτησης Εντύπου στον αρμόδιο υπάλληλο.
Ο υπάλληλος τοποθετεί το Δελτίο Αναγνώστη, στο ειδικό συρτάρι κατ'αλφαβητική σειρά και παραδίδει σε υπαλλήλους τα Δελτία Αίτησης Εντύπου για να βρεθούν τα βιβλία.
Τα ανευρεθέντα βιβλία παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο μαζί με τα 2 δελτία (λευκό και ροζ).
Ο υπάλληλος δίνει στον αναγνώστη το βιβλίο μαζί με το λευκό δελτίο και φυλάσσει το ροζ δελτίο μαζί με το Δελτίο Αναγνώστη.
Αν δεν ευρεθεί το βιβλίο που ζητήθηκε, το λευκό Δελτίο υπογράφεται, σφραγίζεται και επιστρέφεται στον αναγνώστη.
Το ροζ στέλεχος παραμένει σε ειδική θέση στη συρταριέρα.
Όταν ο αναγνώστης τελειώσει τη μελέτη του, παραδίδει το βιβλίο μαζί με το λευκό δελτίο στον αρμόδιο υπάλληλο.
Ο υπάλληλος παραβάλει το λευκό με το ροζ δελτίο, υπογράφει στο λευκό στη θέση «επεστράφη», το σφραγίζει και το παραδίδει μαζί με το Δελτίο Αναγνώστη ή την Προσωρινή Άδεια στον αναγνώστη.
Αν ο αναγνώστης πρόκειται να επανέλθει στη Βιβλιοθήκη το απόγευμα ή την άλλη μέρα το πρωί για να χρησιμοποιήσει το ίδιο βιβλίο τότε, κρατείται το ροζ δελτίο στο συρτάρι και ο αναγνώστης σημειώνει πάνω στο λευκό δελτίο «Διαβάζεται [ημερομηνία]». Το δελτίο αυτό παραλαμβάνει ο υπάλληλος από το θυρωρείο και το τοποθετεί στο βιβλίο.
Το βιβλίο τοποθετείται μόνο από τον υπάλληλο στην πρόχειρη βιβλιοθήκη. Επίσης, το ξαναδίνει ο υπάλληλος. Ουδείς αναγνώστης πλησιάζει στην πρόχειρη βιβλιοθήκη, που ελέγχεται και αδειάζει κάθε πρωί από τον υπεύθυνο υπάλληλο της ημέρας.
Ο αναγνώστης, βγαίνοντας από την αίθουσα, παραδίδει το λευκό υπογραμμένο και σφραγισμένο δελτίο στο γραφείο ελέγχου της εισόδου.

Επιστροφή