Ηλεκτρονική αίτηση δελτίου αναγνώστη

Το Δελτίο Αναγνώστη εκδίδεται από την ΕΒΕ, για τους αναγνώστες που έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τη Βιβλιοθήκη.

Για την έκδοση του Δελτίου απαιτούνται:

  • Συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας του ενδιαφερόμενου
  • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης
  • Προσκόμιση δύο (2) φωτογραφιών ταυτότητας
  • Προσκόμιση της Αστυνομικής ταυτότητας

Το Δελτίο εκδίδεται δωρεάν από την ΕΒΕ, είναι απολύτως προσωπικό και ισχύει για πέντε χρόνια.

Σε περίπτωση που απολεσθεί, ο κάτοχός του πρέπει να το αναφέρει στην ΕΒΕ, που του το αντικαθιστά άλλως είναι υπεύθυνος για κάθε κακή χρήση της βιβλιοθήκης από εκείνον που θα το χρησιμοποιήσει.

Για περιπτώσεις που ο αναγνώστης πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη Βιβλιοθήκη για μια συγκεκριμένη μόνο έρευνα, ή είναι μόνιμος κάτοικος άλλης πόλης ή χώρας, εκδίδεται Προσωρινή άδεια εισόδου, που ισχύει από μια έως δέκα ημέρες.

Για την έκδοση Προσωρινής άδειας εισόδου απαιτούνται:

  • Συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας του ενδιαφερόμενου
  • Προσκόμιση της Αστυνομικής ταυτότητας

Για την χρήση του Αναγνωστηρίου των Χειρογράφων εκτός από το Δελτίο Αναγνώστη ή την Προσωρινή Άδεια Εισόδου απαιτείται η συμπλήρωση μιας επιπλέον Έντυπης Αίτησης, βασισμένης σε ατομικά στοιχεία του αιτούντος και του αντικειμένου της προσωπικής του έρευνας. Σε περίπτωση διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών ή διατριβών, οι Αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από μία γραπτή σύσταση με τη μορφή ξεχωριστής επιστολής ή με τη βεβαίωση της οικείας Σχολής περί της ανάληψης της εργασίας. Για κάθε νέο αντικείμενο έρευνας, οι αναγνώστες πρέπει να συμπληρώνουν νέα έντυπη αίτηση.

Για την έκδοση Δελτίου Αναγνώστη μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω του Internet συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Το Δελτίο Αναγνώστη παρέχεται δωρεάν από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος διατηρεί κάθε δικαίωμα για την αποδοχή η απόρριψη της αίτησής σας.