Οι θησαυροί μας

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας κατέχει μια από τις μεγαλύτερες συλλογές Ελληνικών Χειρογράφων Κωδίκων διεθνώς. Συγκεκριμένα, διαθέτει μια συλλογή από 4.500 περίπου χειρόγραφους κώδικες, περγαμηνούς, χαρτώους, που χρονολογούνται από τον Θ΄έως τον ΙΘ΄αι., ιστορημένα ειλητάρια, παλίμψηστους κώδικες, χειρόγραφους κώδικες βυζαντινής μουσικής, καθώς και ξενόγλωσσους χειρόγραφους κώδικες (λατινικούς, ιταλικούς, γαλλικούς, αραβικούς, κ.λ.π.)
Στις συλλογές της ΕΒΕ ανήκουν επίσης ποικίλες κατηγορίες ιστορικών εγγράφων όπως χρυσόβουλλα, πατριαρχικά σιγίλλια, δικαιοπρακτικά έγγραφα της εποχής της Τουρκοκρατίας, το Αρχείο των Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 αποτελούμενο από 25.000 φάκελους και 100.000 έγγραφα, διάφορα αρχεία προσωπικοτήτων (Διονυσίου Σολωμού, Ασωπίου, Σταύρου, Φιλήμονος, Ηπίτη, Διονυσίου Ρώμα, Δημητρίου Βικέλα, Άγγελου Σικελιανού κτλ.),αρχεία κοινοτήτων του εξωτερικού καθώς και το αρχείο του Φιλελληνικού Κομιτάτου του Λονδίνου

Τα ανωτέρω αποτελούν μοναδικά τεκμήρια του ελληνικού πολιτισμού.

Τις συλλογές των Χειρογράφων και Ομοιοτύπων διαχειρίζεται το αντίστοιχο Τμήμα Χειρογράφων - Ομοιoτύπων της ΕΒΕ τα οποία είναι προσβάσιμα από το κοινό αποκλειστικά στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων.