Χορήγηση ISMN

Χορήγηση ISMN

Η χορήγηση ISMN  γίνεται μέσω του διαδικτύου με κωδικούς και δικαιώματα πρόσβασης που θα σας διαθέσει η αντίστοιχη εφαρμογή, ακολουθήστε το παρακάτω Link προκειμένου να συνδεθείτε με την online εφαρμογή χορήγησης ISMN της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

Ηλεκτρονική χορήγηση ISMN

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση αριθμού ISMN παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στο Γραφείο ISMN, Λεωφ.Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση 12, Αθήνα Τ.Κ. 10447,τηλ. 210 3470117, 210 3470335, 210 3470551, 210 3470330 fax 2103608141
E-mail: ismn@nlg.gr