Χορήγηση ISBN

Χορήγηση ISBN

H χορήγηση ISBN γίνεται μέσω του διαδικτύου με κωδικούς και δικαιώματα πρόσβασης που θα σας χορηγήσει η αντίστοιχη εφαρμογή, ακολουθήστε το παρακάτω Link προκειμένου να συνδεθείτε με την online εφαρμογή χορήγησης ISBN της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.

 

Ηλεκτρονική χορήγηση ISBN

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην κα Σταυρούλα Βερβενιώτου, Υπεύθυνη του Γραφείου ISBN, Λεωφ.Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση 12, Αθήνα Τ.Κ. 10447,τηλ. 210-347-0117, 210-347-0335, 210-347-0551, 210-347-0330 fax 210-360-8141, e-mail: isbn@nlg.gr & verveniotou@nlg.gr