Υπηρεσίες

Υπηρεσία Περιγραφή Ηλεκτρονική διεύθυνση

ISBN, ISMN, ISSN

Το Ελληνικό Κέντρο ISBN, ISSN, ISMN, υπάγεται στο Τμήμα Εισαγωγής της Ε.Β.Ε. και είναι αρμόδιο για την χορήγηση των Διεθνών Αριθμών ISBN, ISSN, ISMN.

Εθνικό κέντρο ISBN / ISMN / ISSN

OPAC

Ο OPAC (Online Public Access Catalog) περιέχει τις εγγραφές των βιβλιογραφικών στοιχείων του υλικού της ΕΒΕ (πλην χειρογράφων) και παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ποικίλων μορφών αναζήτησης του υλικού αυτού, μέσω των διαφόρων ευρετηρίων που περιλαμβάνονται.

OPAC

Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία

Αποτελεί την επίσημη καταγραφή της εκδοτικής παραγωγής της χώρας μας και περιλαμβάνει έντυπα και ηλεκτρονικά τεκμήρια, πλην περιοδικών εκδόσεων. Βασίζεται αποκλειστικά στο υλικό που συγκεντρώνει η ΕΒΕ σύμφωνα με την κατά νόμο κατάθεση (Ν.3149/2003).

Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία

 

Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων

 

Το ΤΧΟ θησαυρίζει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών κωδίκων διεθνώς και πολύτιμα αρχεία. Το πρωτότυπο αυτό υλικό είναι προσβάσιμο στο αναγνωστήριο χειρογράφων, ενώ μέρος του και εξ αποστάσεως σε ψηφιακή μορφή.

 

Επετηρίδες

Επιστημονικές Επετηρίδες των Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τα έτη από 1925 έως το 1977

 

http://epet.nlg.gr

Εφημερίδες

Το e-φημερίς αποτελεί μια συλλογή ψηφιοποιημένων εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με δυνατότητα αναζητήσεων

e-εφημερίς