Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία

Η έκδοση της Εθνικής Βιβλιογραφίας αποτελεί ουσιαστικό συστατικό της αποστολής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Η Εθνική Βιβλιογραφία αποτελεί την επίσημη καταγραφή της Εκδοτικής Παραγωγής της χώρας μας.

Η έκδοση βασίζεται στο υλικό που συγκεντρώνει η ΕΒΕ σύμφωνα με την κατά νόμο κατάθεση (Ν.3149/2003).

Για την ταχεία, οικονομική και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου σύνταξης και παραγωγής της Εθνικής Βιβλιογραφίας συνεργάζονται τα διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της ΕΒΕ όπως το Τμήμα Εισαγωγής και το Τμήμα Καταλόγων.

 

Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία                     (σε δοκιμαστική λειτουργία, περιέχονται τα έτη 1989 εως 2008)

 

 

Οι βιβλιογραφικές εγγραφές που παράγει η ΕΒΕ αποτελούν την πρώτη ύλη για τη σύνταξη της Εθνικής Βιβλιογραφίας.

Η δημοσίευση, διάθεση και χρήση της Εθνικής Βιβλιογραφίας γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω της τοποθεσίας της ΕΒΕ στο Διαδίκτυο.

Η ΕΒΕ διαθέτει επίσης δωρεάν στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές εγγραφές της Εθνικής Βιβλιογραφίας, σύμφωνα με διαδικασία και πρακτικές που αποφασίζονται κατά περίπτωση.

Γραφείο της Ελληνικής Εθνικής Βιβλιογραφίας,
Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12,
Αθήνα, Τ.Κ. 10447