Κεντρικό αναγνωστήριο

 

H εξυπηρέτηση των αναγνωστών γίνεται στα αναγνωστήρια Βιβλίων και Χειρογράφων.

H Ε.Β.Ε. προβαίνει μόνο σε εσωτερικό δανεισμό των τεκμηρίων της για αποκλειστική χρήση στα Αναγνωστήρια. Δικαίωμα εσωτερικού δανεισμού έχουν όλοι όσοι έχουν δικαίωμα χρήσης των Αναγνωστηρίων.

Οι όροι εσωτερικού δανεισμού (αριθμός τεκμηρίων, χρονικό όριο κλπ) ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Β.Ε.