Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 2/2/18 το Τμήμα Μηχανοργάνωσης & Τεκμηρίωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος θα προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και των εφαρμογών της ΕΒΕ από 14:00 έως 20:00.

 

 

 

 

ANNOUNCEMENT

 We would to inform you that on Friday the 2nd of February 2018 there will be a scheduled downtime from 14:00-20:00, due to necessary maintenance and upgrades of the NGL IT hardware and software infrastructure