Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια (συνδρομή) και αγορά (μόνιμη πρόσβαση) ηλεκτρονικών πηγών (βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία) από διεθνείς εκδότες για τις ανάγκες τις ΕΒΕ